分享到:

铁线莲属研究随记(VI)(英文)

Clematis L. Sect. 1. Cheiropsis DC. Subsect. 1. Hastatae (W. T. Wang) W. T. Wang 1. Clematis hastata Finet & Gagnep. var. micrantha W. T. Wang, var. nov. Type: China. Shaanxi (陕西): Hanzhong (汉中), Nanliugou (南柳沟), alt. 700 m, fl. pink, 1959-03-17, P. Y. Li 1072 (holotype, WUK). 小花戟状铁线莲 Fig. 2: C, D A var. hastata differt floribus minoribus circ. 1.6 cm diam., sepalis minoribus 8–9 mm longis 2.5–3 mm latis extus veluti...  (本文共13页) 阅读全文>>

《花卉》2017年07期
花卉

细数北京的铁线莲

铁线莲属(Clematis),是毛茛科的大属,全世界铁线莲属大部分具有园艺观赏价值,是非常上镜的植有300多种,我国也有100多种,是绝对的分布中心。物;也有部分是著名的中草药,总之,价值非常高。图1槭叶铁线莲图2灌木铁线莲图4大叶铁线莲图5细花铁线莲多年来在北京附近探寻,也曾见到几种铁线莲,下洋大峡谷和房山区十渡地区,太行山石灰岩山地,都有面就给大家慢慢道来吧~分布(图1)。铁线莲属植物大部分是藤本植物,但也有一些是直相比著名的槭叶铁线莲,灌木铁线莲(Clematis立草本或灌木。先说几个直立生长的类型:fruticosa),就少见多了。我只在北京只延庆的松山、玉槭叶铁线莲(Clematis acerifolia),这个铁线莲可渡山见过少量分布。这种铁线莲单叶对生,薄革质,叶是北京最有名气的了,一度认为是北京的特产,模式标子具有粗锯齿或浅裂,花黄色(图2)。本就产在北京门头沟区百花山附近。这种铁线莲,只生棉团铁线莲(Clema...  (本文共4页) 阅读全文>>

权威出处: 《花卉》2017年07期
《安徽农业科学》2012年27期
安徽农业科学

铁线莲属药用植物的研究进展

铁线莲属(Clematis L.)植物属于毛茛科(Ranuunulue-ae),广泛分布于亚热带和热带地区。我国铁线莲植物共有147种,各地均有分布,主要分布于华中和西南地区,花期较长,是优良的垂直绿化材料,有“攀援植物皇后”美称[1]。此外,该属植物自古就以其药用价值而被广泛使用,如《开宝本草》中记载的传统中药威灵仙、《天宝本草》中记载的川木通及《新修本草》中记载的女萎。我国原产的铁线莲属植物中可供药用的有85种,民间常将其作为利尿通淋及祛风止痛药物[2]。铁线莲属药用植物在临床上也有广泛应用,因其具有抗肿瘤作用而使该属植物倍受关注。1铁线莲属植物概述铁线莲属植物为多年生木质或草质藤本植物。叶对生,或与花簇生,偶尔茎下部叶互生;三出复叶至二回羽状复叶或二回三出复叶,少数为单叶。叶片或小叶片全缘,有锯齿、牙齿或分裂;有叶柄,有时基部扩大或连合。花两性,稀单性;聚伞花序或为总状、圆锥状聚伞花序,有时花单生或1至数朵与叶簇生;萼片4...  (本文共4页) 阅读全文>>

《山东林业科技》2003年03期
山东林业科技

适于北方园林应用的铁线莲属植物资源的开发利用

铁线莲属((~/emat/s)植物是世界重要的园林观赏植物,作为垂直绿化材料.有“攀缘植物皇后”的美称。本属植物的许多原种具有很高的观赏价值,大多数种具有叶柄攀缘的特点,适应性强,花期也较长。有些原种早被欧洲引进加以改良培育出许多美丽的园艺新品种,流传世界各地,但目前在我国园林中还应用较少,值得大力推广。为了开发利用和研究铁线莲属植物,作者于2000年秋开始陆续对我国北方地区铁线莲属植物资源的分布和应用状况进行全面调查,同时在山东省济南市对铁线莲属植物进行引种驯化工作,对其生长情况、越冬情况及繁殖习性进行了连续性的观察,筛选出目前在北方园林中应用较少但生长良好并可以在北方地区推广应用的铁线莲属植物种类。1适于我国北方园林应用的铁线莲属植物资源 铁线莲属植物为毛莨科多年生草本或木质藤本。叶对生,单叶或羽状复叶。花单生或圆锥花序,钟状、坛状或轮状由萼片瓣化而成,花瓣缺或由假雄蕊代替。瘦果聚集成头状并具有长尾毛。原产日本、中国、欧洲。...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国园林》1987年01期
中国园林

铁线莲的引种栽培与繁殖

铁线莲是毛食科铁线莲属(clematis L.)植物,全世界约有野生原种300多个,我国有110个,大多数为攀暖类草质藤本,许多原种具有较高的观赏价值,并早已成为国际花卉园艺上一类重要垂直绿化材料,现已培育出的栽培品种有300一400个,每年繁殖出售的种苗达数百万之多,主要生产国为英国、美国和日本。 铁线莲性健壮,甚耐寒,喜光,但在凉爽略蔽荫处生长更好;喜疏松肥沃、排水良好土壤,花型别致,花色柔和,花期长短因种类与品种之不同而各异,有的栽培种自春夏至秋冬,每有新梢生长,即有花朵开放,实为观赏植物中难得的宝贵特性。 近年来...  (本文共1页) 阅读全文>>

南京林业大学
南京林业大学

观赏型铁线莲的引种及生物学研究

铁线莲属植物分布于世界各地,约有300余种,其分布中心在中国的亚热带地区。该属植物花形独特、花色艳丽、姿态优美具有较高的观赏价值。本课题对收集的铁线莲种质资源进行了引种栽培、快速繁殖、园林绿化以及铁线莲‘Multi-Blue’体细胞胚发生的组织细胞学等方面的研究。主要结论如下:1.通过栽培试验,观察记录了15份种质的萌芽期、现蕾期、初花期、单花开放时间、平均花直径、花期以及平均总开花数量等的生物学特征和生态学特性,对铁线莲品种在南京地区的适应性进行了评价,探讨了铁线莲属植物生长和开花与环境因子间的关系,并归纳了铁线莲栽培和繁殖技术。2.对铁线莲栽培品种铁线莲Clematis‘Multi-Blue’进行了组织培养和扦插繁殖试验研究。初步建立了铁线莲Clematis‘Multi-Blue’组织培再生系统,试验筛选1/2MS为基本培养基,最优增殖培养基为1/2MS+1mg.L~(-1)6-BA+0.1mg.L~(-1)NAA+3%蔗糖...  (本文共150页) 本文目录 | 阅读全文>>